Kategori: Yazılıma Dair

Mart 12, 2019

İnternet Protokolü (IP)

Yazı İçeriği 1: İnternet Protokolü 1.1: IP Adresi Nasıl Öğrenilir? 1.2: IP Adreslerinin Temel Özellikleri ve Ulaşılabilirliği İnternet Protokolü IP (Internet Protocol – İnternet Protokolü) adresi , internet üzerinde verilerin size ulaşmasını sağlamakta olup, 134.168.11.1 gibi 4 haneli sayılardan oluşmaktadır. Aralarına nokta konularak ayrılan her sayı 0’dan 255’e kadar (256 tane) değer alabilmektedir. Daha önceki bölümde belirttiğimiz üzere, 256’ya kadar değer alabilen her küme 1 […]

Mart 3, 2019

İnternet Nedir?

Yazı İçeriği 1: İnternet Nedir? 1.1: İnternet Donanımı 1.2: İnternet Yazılımı 1.2.1: Paket Anahtarlama 1.2.2: İnternet Protokolü İnternet Nedir? Aşağıdaki resimde görüldüğü üzere internet, donanım ve yazılım olmak üzere ikiye ayrılabilir. Donanım kısmında iletişimin doğru kurulabilmesi için birçok cihaz (sunucu, istemci vb.) ve bağlantılar bulunurken, yazılım kısmında ise protokoller ve paketler yer almaktadır. İnternet Donanımı İnternet donanımının yapısı incelendiği zaman, en uç noktada istemci bilgisayarları (vb. […]

Şubat 10, 2019

Verilerin Dönüştürülmesi ve Aktarılması

Yazı İçeriği 1: Verilerin Dönüşümü 2: Verilerin Ulaştırılması 3: Verilerin Aktarım Hızını Etkileyen Faktörler 3.1: Bant Genişliğini Etkileyen Faktörler 4: Verilerin Ulaştırılmasında Kullanılan Bazı Önemli Hesaplamalar 4.1: Verinin İletim Süresinin Hesaplanması 4.2: Verinin İletim Hızının Hesaplanması Verilerin Dönüşümü İkili sistem ve diğer adıyla Binary olarak ifade ettiğimiz yapı, bilgisayarların verileri ifade etmek için kullanıldığı sistemlerdir. Bu sistemlerde, verinin için açık/kapalı, evet/hayır, 1/0, yüksek/düşük gibi cevapların […]

Şubat 3, 2019

Ağ Teorisine Giriş

Yazı İçeriği 1: Ağ Teorisi Nedir? 2: Ağ Teorisi – Temel Kavramlar 3: Ağ Taşınması Ağ Teorisi Nedir? Ağ teorisi, ayrı nesneler arasındaki simetrik ve asimetrik ilişkiler üzerine kuruludur. Genel olarak grafiklerin incelenmesi üzerine kurulu bir sisteme sahiptir ve aynı zamanda bilgisayar ve ağ biliminde grafik teorisinin bir parçası olarak görülmektedir. Ağ teorisi, bilgisayar bilimi, parçacık fiziği, internet, dünya çapında ağ (www) vb. konular ile […]

Şubat 2, 2019

CRISP-DM Metodolojisi

Yazı İçeriği 1: CRISP – DM Nedir? 2: CRISP – DM Modeli Seviyeleri 2.1: Fazlar 2.2: Genel Görevler 2.3: Özelleşmiş Görevler 2.4: Süreç Örnekleri 3: CRISP – DM Aşamaları 3.1: İşi Anlama 3.2: Veriyi Anlama 3.3: Veriyi Hazırlama 3.4: Modelleme 3.5: Değerlendirme 3.6: Konuşlandırma CRISP – DM Nedir? CRIS – DM (Cross Industry Standard Process Model for Data Mining), veri madenciliği projelerinin yürütülmesinde izlenen yol […]

Şubat 1, 2019

Geçmişten Günümüze İletişim Kanalları

Yazı İçeriği 1: Geçmişten Günümüze İletişim Kanalları 2: İnternetin Tarihi Geçmişten Günümüze İletişim Kanalları Geçmişten günümüze doğru geldiğimiz zaman, insanlar birbirleri ile iletişim kurabilmek için duman, güvercin, mektup, telgraf, gazete gibi birçok iletişim yöntemi kullanmışlardır. Günümüze bakıldığı zaman ise birçok insanın artık iletişim ihtiyacını internet üzerinden sağladığı görülmektedir. Peki internet üzerinden sağladığımız iletişim ile geçmişte kullanılan yöntemler arasındaki farklar nelerdir? İlk çağlardan itibaren insanlar iletişim […]