Kategori: İfadeler

Temmuz 28, 2019

The one thing that you have that nobody else has is you. Your voice. Your mind. Your story. Your vision. So write and draw and build and play and dance and live. As only you can.

Mart 15, 2019

Niçe’ye göre, iki temel sorunu var insanlığın. Adaletsizlik ve anlamsızlık. Birine karşı hukuk bulundu, diğerine karşı sanat. İnsanlar hukuka ulaşamadı. Ve sanat insanlara…

Şubat 6, 2019

Kendini insanlığa bakarak sına, şüphe edenin şüphesini, inananın inancını besler bu.

Ocak 11, 2019

Dinle, yoksa dilin seni sağır eder. Yüzleş, yoksa kalbin seni esir eder. Anla, yoksa zihnin seni deli eder.